Publiczne Przedszkole w Gminie Lipnica Wielka

Ramowy rozkład dnia

Kategoria:

7.35 przyjście do przedszkola dzieci miejscowych

7.40 przyjazd autobusu szkolnego

8.00 śniadanie,

8.30 poranna gimnastyka,

8.45 zabawy indywidualne na sali przedszkolnej,

9. 30 zajęcia programowe

10.00 spacer lub zabawy na świeżym powietrzu

10.35 czynności higieniczne przed obiadem,

10.45 obiad ( II danie)

11.30 zajęcia tematyczne/ praca plastyczna

12.15 zajęcia muzyczne

12.35 czynności higieniczne

12.45 obiad (zupa)

13.30 odpoczywanie- „cisza”, relaks,

14.15 podwieczorek ( owoce, jogurty)

14.35 ubieranie w szatni, wyjście na świeże powietrze,

15.15 odbiór dzieci miejscowych, powrót autobusem szkolnym do domu.