Publiczne Przedszkole w Gminie Lipnica Wielka

Grono pedagogiczne

Kategoria:

Placówkę wyróżnia wykształcona, pełna nowatorskich pomysłów, kadra pedagogiczna, która poprzez różne formy doskonalenia podnosi swoje kwalifikacje, dzięki czemu wdraża innowacyjne metody i formy pracy. Stara się indywidualizować pracę z dziećmi stwarzając tym samym optymalne warunki rozwoju wychowanków i zapewniając im bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Nauczyciele traktują każde dziecko jako indywidualność, kładąc nacisk na rozwój jego mocnych stron i eliminując jego ewentualne niedobory lub dysfunkcje.

 

mgr Edyta Warzecha - dyrektor

mgr Katarzyna Bandyk - wychowawca

mgr Lucyna Fitak - wychowawca

Kinga Łaciak - wychowawca

mgr Alicja Kramarz - język angielski

Anna Obyrtał - język angielski

ks. mgr Damian Obrał - religia

mgr Anna Tometczak - siostra Miriam - religia

mgr Agata Barszcz - pedagog

mgr Barbara Sojka-Kidoń - logopeda