Publiczne Przedszkole w Gminie Lipnica Wielka

Kodeks wychowawczy przedszkola

Kategoria:
  1. Szanujemy cudzą własność ( nie dotykamy cudzych rzeczy np. nie chowamy cudzych ubrań, nie wynosimy zabawek będących własnością przedszkola lub kolegi).
  2. Dzielimy się z kolegami słodyczami i zabawkami- jeżeli przynoszę słodycze, to tyle aby starczyło dla całej grupy.
  3. Poruszamy się bezpiecznie po szatni, łazience i schodach ( nie biegamy).
  4. Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
  5. Witamy się i żegnamy używając słów: dzień dobry, do widzenia.
  6. Wszyscy jesteśmy kolegami; nie wyśmiewamy innych, nie popychamy, nie bijemy.
  7. Szanujemy pracę innych ( np. nie wchodzimy w brudnych butach z zewnątrz na teren szkolny/ przedszkolny).
  8. Jesteśmy punktualni.
  9. Uczestniczymy grzecznie w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli.
  10. Przestrzegamy norm społecznych obowiązujących w grupie, ze względu na wzajemny szacunek, bezpieczeństwo, estetykę sali, a nie tylko dla nagrody.