Publiczne Przedszkole w Gminie Lipnica Wielka

Oferta

Kategoria:

Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych.

  • Uczestniczymy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Lipnica Wielka i nie tylko.

  • Bierzemy udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w szkolnej bibliotece.

  • Uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego.

  • Organizujemy różnego rodzaju wycieczki po najbliższych okolicach.

  • Uczestniczymy z dziećmi w wielu konkursach lokalnych oraz rekordach Guinnessa. Sami też organizujemy konkursy wewnątrz- przedszkolne.

  • Wyjeżdżamy na spektakle teatralne i zapraszamy teatrzyki do naszego przedszkola.

  • Organizujemy obserwacje zwierząt wiejskich w gospodarstwach przydomowych.

  • Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, logopedą oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka; współpracujemy także z Biblioteką szkolną oraz gminną, Gminnym Centrum Kultury, Szkołami Podstawowymi w Gminie Lipnica Wielka, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, posterunkiem Policji w Jabłonce, Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej, pielęgniarką środowiskową, Urzędem Pocztowym w Lipnicy Wielkiej, władzami samorządowymi.