Publiczne Przedszkole w Lipnicy Wielkiej

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kategoria:

Placówkę wyróżnia wykształcona, pełna nowatorskich pomysłów, kadra pedagogiczna.

Wychowawcy ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, dzięki czemu wdrażają w pracy z dziećmi innowacyjne metody i formy pracy. Starają się indywidualizować pracę z dziećmi stwarzając tym samym optymalne warunki rozwoju wychowanków i zapewniając im bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Nauczyciele traktują każde dziecko jako indywidualność, kładąc nacisk na rozwój jego mocnych stron i eliminując jego ewentualne niedobory lub dysfunkcje.

Od początku istnienia przedszkola zatrudnieni byli następujący nauczyciele:

Krystyna Kuliga

Śp. Elżbieta Węgrzyn

Maria Karkoszka

ks. Rafał Jurczasiak

Aktualnie:

Dyrektor Przedszkola: mgr Jan Kuliga

Edyta Warzecha

Katarzyna Bandyk

Ks. Krzysztof Jarosz

Obsługa:

Halina Imiołek- woźna

Stefania Dunajczan- woźna

Krystyna Młynarczyk- kucharka

Anna Florczak- pomoc kuchenna

Władysław Antałczyk- konserwator