Publiczne Przedszkole w Gminie Lipnica Wielka

Wizyta strażaków

Kategoria:

11 maja odwiedzili nas strażacy z OSP Lipnica Wielka wraz z komendantem straży panem Bronisławem Kowalczykiem. Wizyta wywarła ogromne wrażenie na przedszkolakach, a szczególnie na chłopcach. Pan komendant opowiedział dzieciom czym zajmuje się straż pożarna, jaki jest jej numer oraz w jakich sytuacjach należy ją wzywać. Następnie zademonstrował sygnał świetlny i dźwiękowy wozu strażackiego. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały pogadanki oraz chętnie skorzystały z okazji, aby zwiedzić wnętrze wozu strażackiego.