Publiczne Przedszkole w Gminie Lipnica Wielka

Publikacja sprawozdania finansowego za 2018 rok

Kategoria:

Zgodnie z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola sporządzone na dzień 2018-12-31, zostały opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipnica Wielka:

https://bip.malopolska.pl/glipnicawielka,m,322845,publiczne-przedszkole-w-lipnica-wielka.html

Zakończenie roku przedszkolnego

Kategoria:

Wakacji nadszedł czas.

Dzisiejszy dzień przeżyliśmy na podziękowaniach za mile i owocnie spędzony wspólny rok, a także na pożegnaniu przed nadchodzącymi wakacjami. Wszystkie dzieci otrzymały świadectwa od ks. Krzysztofa Jarosza oraz od Pani Kasi i Pani Edytki. 

:) 

Smacznie i zdrowo

Zamknięty plac zabaw

Zajęcia dodatkowe

Profesjonalna
i miła kadra

Szukasz miejsca dla dziecka w przedszkolu?

Nasze grupy

Przedszkole powadzi zajęcia w 2 grupach wiekowych.

PSZCZÓŁKI

Misie

Zobacz zdjęcia naszego przedszkola